Přihlášky na kurzy bioinformačních technologií podle A. N. Petrova

Vystoupení autora učení akademika Petrova v Brně v roce 2020

Druhý stupeň - přednáší certifikovaná ruská lektorka Natálie Fesik

Tematiský kurz: Rozvoj vědomí a přechod k rychlému sféroidnímu myšlení - přednáší ruská certifikovaná lektorka Tamara Daova

Kurzy v roce 2020 v češtině, přednášejí certifikovaní lektoři manželé Bělousovovi.

Prosíme o závazné přihlášky, abychom věděli, zda kurz můžeme otevřít. Počet míst je omezen.

Platnou se přihláška stává až po uhrazení kurzovného.
Jak a kde kurzovné uhradit dostanete po přihlášení mailem.

Zájemci o ubytování v Brně:

Informace o obsahu jednotlivých pokračovacích stupňů je na této stránce dole.


Bněnské kurzy probíhají v hotelu Prometheus v Medlánkách, Hudcova 78

Kurzy začínají denně přesně v 10 hodin a končí se v 16 – 17 hod. Prosíme všechny, i dojíždějící, o dochvilnost.
Z vlakového nádraží k hotelu jede tramvaj č. 1 směr Řečkovice, vystoupíte na stanici Hudcova. Cesta od tramvaje č. 1 k hotelu Prometheus - ZDE
Zájemci o ubytování mohou využít domluvenou slevu zadáním hesla: akce Bělousovi. Ceny pokojů jsou včetně snídaně.
Během přednášek se podává občerstvení (pečivo, sušenky, ovoce, čaj atp. - to je v ceně kurzu). Oběd se nekoná a po kurzu chodí zájemci na „obědovečeři“. Stravování v hotelové restauraci se řeší systémem menu (98,-Kč nebo pro jedlíky množství XL za 118,- Kč). Pokud někomu nabídka nevyhovuje, může si vybrat z jídelního lístku nebo navštívit jiné stravovací zařízení v Brně.

Lektoři kurzů jsou manželé Bělousovovi, představitelé regionálního centra bioinformačních technologií.

Informace o obsahu kurzů:

Základní kurz:
Autor bioinformačních technologií Arkadij Naumovič Petrov popsal unikátní systém naladění se na "hlas" duše v nás. S pomocí jednoduchých technik a vytrvalosti lze dosáhnout strukturování svého vědomí (odstranění všech nánosů nepravdivých informací) a otevření kanálu mezi duší a vědomím.
Vibrační ladění vědomí umožňuje člověku při určitém úsilí obnovovat i zdraví, včetně regenerace orgánů. Lze také ovlivňovat životní události, to znamená vytvářet kolem sebe pole normy událostí. A co je nejdůležitější? Začínáme slyšet hlas rozumu své duše, která je Stvořitelovou součástí.
Je složité orientovat se v současném moři informací. K tomu je nezbytné správné chápání světa, který je v nás a kolem nás. Tyto dva světy se nutně potřebujeme naučit harmonicky rozvíjet.
Když se člověk naučí slyšet a poslouchat Stvořitelův hlas, chápat jeho vedení, otevírá se mu nový svět.
K
 tomu je nezbytná duchovní práce člověka samotného. Člověk ladí úrovně svého vědomí na Boží kvality, odhaluje svět nových možností, jimiž může harmonicky a s láskou tvořit život.

Informace o obsahu „stupňů“
Strom života“ je systém poznatků o člověku, o uspořádání světa, o cestě k Bohu. Následující krok ve výuce po absolvování základního kurzu jsou stupně, které pozvedávají vědomí člověka na kvalitativně novou úroveň, která člověku otevírá vrstvy nových možností.
Jsou to stupně vzestupu k pochopení sebe sama, je to naladění vědomí člověka na úrovně planetárního Stromu života sluneční soustavy. Se Stromem života jsme spojeni na základě skutečnosti, že jsme se narodili na planetě Zemi.

První stupeň je absolvování programu Země, Měsíce, Merkuru a Venuše.

Druhý stupeň je vstupem do programu Slunce, Marsu a Jupitera.

Třetí stupeň je naladění mnohorozměrné struktury člověka na to, aby se přetvořil a přiblížil ke světlu Stvořitelovu.

Všechny planety sluneční soustavy vyzařují informaci v podobě jemných vibrací. V prostoru znějí jako nejjemnější hudba sfér, kterou slyší naše podvědomí, každý orgán, každá buňka našeho organizmu.
Proč je naše vědomí k těmto vibracím hluché a neslyší vedení Stvořitelova hlasu? Možná, že je to všechno způsobeno tím, že vědomí člověka je zatíženo různými informacemi a rozličnými vědomostmi, které zkreslují naše chápání Stvořitele a sebe sama. Proto se potřebujeme očistit a naladit úrovně našeho vědomí na Stvořitelovy kvality. Každá planeta sluneční soustavy je nositelem jemně materiálního programu božských vlastností. Když své vědomí sladíme s těmito programy, vytváříme strukturu průchodu ke svému prvotnímu prameni.

Tematické kurzy jsou vždy zaměřeny na specifický okruh znalostí a může se jich zúčastnit absolvent Základního kurzu.