Bioinformační technologie - učení Arkadije Naumoviče Petrova "Strom života"

Toto je přímý odkaz na oficiální web Arkadije Naumoviče Petrova: Учение “Древо Жизни”

Akademik, doktor filozofických věd a spisovatel Arkadij Naumovič Petrov byl do svých padesáti let zapřisáhlým ateistou. Mnoho chorob mu ztěžovalo život. Jako ředitel světově proslulého nakladatelství Umělecká literatura se musel potýkat s řadou manažerských a ekonomických problémů, což mu přivodilo další zdravotní problémy, takže se ocitl v nemocnici, kde mu měla být odebrána ledvina. Stalo se však něco podivuhodného. Jednoho dne se na nemocničním lůžku dostal do změněného stavu vědomí, ve kterém kromě jiného spatřoval variace na biblické výjevy, přijal existenci Krista a došlo u něj k závažné změně světového názoru. Zaujat novým poznáním pečlivě zapisoval své prožitky a došlo u něj ke spontánnímu uzdravení. Z nemocnice odešel zdráv a bez chirurgického zásahu. Tímto zážitkem započala nová kapitola jeho života, kterou podrobně popisuje ve své trilogii Stvoření světa. Akademik Petrov vytvořil systém mentální práce, která napomáhá ozdravení organizmu a změně světonázoru i životních postojů. V roce 2014 akademik Petrov otevřel v Brně centrum výuky bioinformačních technologií, které vedou manželé Bělousovovi. Základním kurzem prošlo v České republice již více než 500 osob a byly zaznamenány významné pozitivní změny ve zdravotním stavu řady absolventů. Řešitelné jsou i ty nejtěžší choroby.

K čemu dochází u absolventů kurzů:

- ke zvýšení všeobecné schopnosti koncentrace
- ke zvýšení efektivity činnosti mozku
- ke zlepšení schopnosti pozitivně ovlivňovat zdravotní stav a odolnost organizmu vůči negativním vlivům
- ke zlepšení schopnosti pozitivně ovlivňovat vývoj událostí nejen v osobním životě

Kurzy bioinformačních technologií Arkadije Petrova se šíří po celé planetě. Jsme rádi, že se nám v České republice od roku 2013 podařilo zorganizovat mnoho základních kurzů, pokračovací stupně, tematické kurzy a dva Master Classy osobně vedené autorem A. Petrovem. Kurzy vedou v češtině autorem certifikovaní lektoři manželé Bělousovovi.

* * *
19. a 26. 6. se nekoná středeční webinářové setkání!
Další středy do konce července setkávání bude. Potom budeme mít „prázdniny“ až do 11. 9. včetně. Začneme se setkávat 18. 9. 2024.
* * *

Pokud někdo hledá, jak začít na sobě pracovat, může se podívat vlevo do složky ke stažení.
Je tam na prvním místě stručný návod (Základní technologie pro návrat zdraví).

Hodně lásky, štěstí a pohody v tento čas.

* * *

Plánované kurzy bioinformačních technologií

* * *

Žijeme společně na planetě Zemi, která je součástí planetární struktury sluneční soustavy. Tato struktura je pro náš fyzický zrak viditelná. Moderní věda zkoumá tuto materiální fyzickou úroveň za pomoci vysoce přesných přístrojů. Ale planety sluneční soustavy stejně jako všechno v tomto světě mají své informační, duchovní, jemně materiální sféry, které jsou bezprostředně spojeny se strukturou člověka, s jeho stvořením a projevem na Zemi.
P
rogramy jemně materiálních sfér se odrazily v duši člověka jako ideální Stvořitelovy vlastnosti. Je to naše schodiště, náš ukazatel jak vystoupit ke světlu Stvořitelovu. Pomáhá nám sladit se se světlem Stvořitelovým, které je jako maják pro vědomí zbloudilé ve světě pevné hmoty, ve tmě nevědomosti. Pomáhá nám vstoupit do světla Proměny a neshořet v tomto světle studem za to, co jsme zde na Zemi napáchali. Vstoupit při tom do světla Proměny duchovně a fyzicky, očistit se od zkresleného vnímání sebe i světa, ve kterém žijeme, a změnit negativní informace, jež sám člověk vytvořil.
„Strom života“ je systém vědomostí o člověku, o uspořádání světa, o cestě k Bohu.

Cílem základního kurzu je strukturovat vědomí a naučit člověka technologiím, které umožní propojit duši s vědomím. Duše jako nesmrtelná část člověka nese v sobě částečku Stvořitele a obsahuje veškeré vědění. Jde o duchovní cestu směrem k poznání sebe sama a pochopení uspořádání světa, úlohy člověka na Zemi a ve vesmíru. Vedlejším produktem aktivity v tomto oboru bývá i uzdravení tělesných chorob, v některých případech dochází i k dorůstání chirurgicky odstraněných orgánů. Doporučujeme, aby si zájemci o základní kurz, kteří nemají své zdraví zcela v pořádku, nechali udělat příslušná lékařská vyšetření před kurzem a po něm. Výsledky absolventů zde s jejich souhlasem publikujeme.

Následujícím krokem ve výuce po absolvování základního kurzu jsou stupně.
Je to schodiště, po kterém člověk stoupá a dostává možnost naladit se na duchovní sféry planet a postupně očišťovat úrovně vědomí od zkresleného světonázoru a chápání světa až k vědomí buněk. Toto duchovní úsilí nám na cestě poznání pomáhá sladit se s vlastnostmi Stvořitelovými. Dává nám možnost pochopit jeho záměr ve vztahu k člověku, kterého stvořil. A když přijde pochopení, otevírají se možnosti a schopnosti Stvořitelem do nás vložené. Odhalují se perspektivy obnovy celého vzorového stavu struktury člověka včetně fyzického těla.
Při procházení stupňů se kromě toho rozšiřuje naše uvědomění si sebe sama, své role a odpovědnosti v měřítku sluneční soustavy. Člověk, který se duchovně naladí na tyto planetární sféry – programy, je schopen na základě výsledků vlastní duchovní práce a toho, že si uvědomí svou zodpovědnost, mentálně svým vědomím pracovat v informačním poli Země a celé sluneční soustavy. A také normovat jak procesy ve vlastním fyzickém těle, tak i harmonizovat celoplanetární procesy.
A to vše probíhá současným naladěním na pole Harmonie, Tvorby a Lásky.
Tyto znalosti nás přibližují duchovně i fyzicky k vnímání světla Stvořitelova vědění.

Ještě existují tematické kurzy. Jejich obsahem je vždy nějaké téma z oblasti zdraví.

* * *

Autor má svou metodiku chráněnu patentem. Doporučujeme zájemcům o tento směr, aby od lektora požadovali předložení certifikace lektorské činnosti od akademika Petrova. Pro Českou a Slovenskou republiku jsou od 6.7.2018 certifikováni dva lektoři: Mgr. Libuše Bělousová, DiS. a Ing. Petr Bělousov. Na webu autora jsou v seznamu certifikovaných mezinárodních lektorů.
Osvědčení o intelektuálním vlastnictví autora učení Strom života Arkadije Naumoviče Petrova:
Certifikáty, které nás opravňují k vedení základních kurzů. Autor prodloužil oprávnění k vedení základních kurzů, tří pokračovacích stupňů a tematických kurzů dne 26. 9. 2019 na další tři roky formou písemné smlouvy pro Ing. Petra Bělousova a Mgr. Libuši Bělousovou, DiS.

* * *

Reakce těch, kdo absolvovali jak prezenční, tak webinářový interntový kurz:
Ahoj Petře a Libuško,
protože jsme již jednou absolvovali váš základní bioinformační kurz před 3 lety a letos v březnu si jej zopakovali, slíbili jsme vám napsat naše zhodnocení. Upřímně jsme měli na počátku obavy (hlavně můj muž, který je více společenský), že sedět u počítače o samotě bude stresující a méně záživné, než když jsme byli ve třídě v Brně se skupinkou cca 20ti lidí.
Jak dny na kurzu ubíhaly, začali jsme si uvědomovat, že při vašem povídání úplně zapomínáme, že nejsme ve skupině, ale snáze se uvolníme, pohroužíme do světa za očima a nikdo nás neruší vrzáním židličky či zakašláním. Každý jsme měli "své" ticho domova a při sdílení jsme se slyšeli a nebáli se od počátku otevřít, protože jsme pociťovali větší anonymitu, a tím i neposuzování......
Také jsme byli oba překvapeni, jak se přes vaše učení povznášíme nejen my, ale celý pokoj měl jiný náboj. Při prvním kurzu jsme zažili Libušky tlumočení a koncem dne jsme byli více unaveni a také tempo cvičení bylo pro nás zdlouhavější. Přeci jen jsme vše absolvovali ve dvou jazycích. Nyní jsme oba nezávisle na sobě smekli pochvalu vaší přípravě. Moc se nám líbily krátké filmy s obrázky postupu práce a také toho, co si máme představit. Učebnice je fajn, ale film je praktický a jasný. Žasli jsme, jak i přes sdílení nás všech k probrané technologii stále vám krásně vycházejí hodiny s navrženými tématy.
Pamatujeme si totiž, že u prvního kurzu jsme si v závěru už jenom vyslechli návod, ale čas na vyzkoušení
technologie nebyl, i když první kurz trval 5 dní, a tento 4 dny. Bylo velmi příjemné a motivující dívat se na vás dva, jak se vzájemně doplňujete, respektujete a celé to vedete ve velice laskavém duchu. Víme, kolik se za tím skrývá času, myšlenek, práce.
Děkujeme a vřele doporučujeme každému Člověku
Marika a Michal P.


V létě roku 2014 byl autor bioinformačních technologií v Brně a paní Vincoureková s ním natočila rozhovor:

Oznámení vzniku regionálního centra v Brně panem Petrovem v létě 2014.